DR. WAN AEZWANI BINTI WAN ABU BAKAR

DR. WAN AEZWANI BINTI WAN ABU BAKAR ialah seorang PENSYARAH UNIVERSITI di FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN.