NOR JIJIDIANA BINTI AZMI

NOR JIJIDIANA BINTI AZMI ialah seorang PENSYARAH UNIVERSITI di FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI.