PROF. MADYA DR. ROHAIZAN BIN BARU

PROF. MADYA DR. ROHAIZAN BIN BARU ialah seorang PENSYARAH UNIVERSITI (PROFESOR MADYA) di FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM.
Teacher: ROHAIZAN BARU