PROF. MADYA TS. DR. MOHD KHAIRUL AMRI BIN KAMARUDIN

PROF. MADYA TS. DR. MOHD KHAIRUL AMRI BIN KAMARUDIN ialah seorang PENSYARAH UNIVERSITI (PROFESOR MADYA) di FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN.