DR. NOR HAFIZAH BINTI ABDULLAH

DR. NOR HAFIZAH BINTI ABDULLAH ialah seorang TIMBALAN DEKAN di FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI.