ASIAH BINTI BIDIN

ASIAH BINTI BIDIN ialah seorang PENSYARAH UNIVERSITI di FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA.
Teacher: Asiah Bidin