DR. NOR KAMARUZAMAN BIN ESA

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/kzamanesa@unisza.edu.my/

Academic Background


HEAD & NECK SURGERY, Lain-lain,2013.
MASTER OF MEDICINE (OTORHINOLARYNGOLOGY, HEAD & NECK SURGERY), Universiti Sains Malaysia,2004.
IJAZAH SARJANA MUDA PERUBATAN, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,1999.
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,1988.

Positions


Penyelaras (Jaminan Kualiti & E-pembelajaran), Fakulti Perubatan01 Aug 202031 Jul 2021
Penyelaras (Jaminan Kualiti & E-pembelajaran), Fakulti Perubatan01 Aug 201831 Jul 2020