WAN ABDUL HAYYI BIN WAN OMAR

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/wahayyi@unisza.edu.my/

Academic Background


SARJANA BAHASA ARAB KOMUNIKASI, Universiti Sains Islam Malaysia(Usim),2011.
SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA ARAB, Al-azhar University, Egypt,2007.
DIPLOMA (BAHASA & KESUSASTERAAN), Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (Kusza),2003.
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,1999.

Positions


Penyelaras (Penyelaras Industri-akademia Dan Keusahawanan), Fakulti Bahasa Dan Komunikasi01 Oct 202230 Sep 2023
Penyelaras (Latihan Industri & Laman Sesawang), Fakulti Bahasa Dan Komunikasi01 Oct 202030 Sep 2022