PROF. MADYA TS. DR. MOHD KHAIRUL AMRI BIN KAMARUDIN

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/mkhairulamri@unisza.edu.my/

Academic Background


TEKNOLOGIS PROFESIONAL DALAM BIDANG ATMOSPHERIC SCIENCE & ENVIRONMENT TECHNOLOGY (AC), Lembaga Teknologis Malaysia,2021.
DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN PERSEKITARAN, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2014.
SARJANA PENGURUSAN PERSEKITARAN, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2011.
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2008.
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,2002.
PENILAIAN MENENGAH RENDAH, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,2000.

Positions


Timbalan Pengarah, Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur01 Jan 201910 Apr 2019
Timbalan Dekan (Timbalan Dekan Akademik), Fakulti Sains Sosial Gunaan11 Apr 201910 Apr 2021
Felo Penyelidik, Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur01 Jan 201831 Dec 2018
Ketua Unit (Makmal Gis Dan Penderiaan Jauh), Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur26 Sep 201831 Dec 2020
Timbalan Pengarah, Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur01 Jan 201731 Dec 2018