DR. RAS AZIRA BINTI RAMLI

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/aziraramli@unisza.edu.my/

Academic Background


PhD Cancer Research, Newcastle University, Upon Tyne,2018.
Degree Biotechnology (Microbial Biotechnology), University Of Queensland Uk,2013.
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,2006.

Positions


Timbalan Dekan (Penyelidikan & Pembangunan), Fakulti Perubatan15 Nov 202131 Mar 2022
Ketua Unit (Pathology For Mbbs), Fakulti Perubatan01 Aug 202131 Oct 2022
Penyelaras (Penyelaras Pengembangan Program Akademik), Pusat Pengurusan Kecemerlangan Akademik & Pengantarabangsaan01 May 201930 Apr 2021