AZWA BIN ABDUL AZIZ

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/azwaaziz@unisza.edu.my/

Academic Background


IJAZAH DOKTOR FALSAFAH DALAM BIDANG ENGINEERING (COMPUTER SCIENCE), Aberdeen University, Scotland,2022.
CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT, Tidak Dinyatakan,2020.
SARJANA SAINS KOMPUTER, Universiti Malaysia Terengganu,2010.
SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT, Universiti Teknologi Mara, Cawangan Shah Alam,2004.
DIPLOMA SAINS KOMPUTER, Universiti Teknologi Mara, Cawangan Shah Alam,2002.
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,1998.

Positions


Penyelaras (Inovasi Akademik Di P008), Pusat Pengurusan Kecemerlangan Akademik & Pengantarabangsaan01 Jan 202031 Dec 2021
Timbalan Pengarah (Pentadbiran Perunding Teknologi), Pusat Pengurusan Infostruktur & Rangkaian16 Feb 201215 Feb 2015