AHMAD FARID BIN IBRAHIM

AHMAD FARID BIN IBRAHIM merupakan seorang PENSYARAH UNIVERSITI di Pusat Pengajian Syariah Pengkhususan Undang-undang Perbandingan dan Undang-undang Pentadbiran di FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM.