AHMAD FARID BIN IBRAHIM

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/farid@unisza.edu.my/

Academic Background


MASTER OF COMPARATIVE LAWS, Universiti Islam Antarabangsa,2004.
DIPLOMA LANJUTAN SYARIAH, Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (Kusza),2000.
DIPLOMA SYARIAH, Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (Kusza),1988.

Positions


Penyelaras (Penyedia Dokumen Jabatan Syariah Fki), Fakulti Pengajian Kontemporari Islam01 Jun 202131 May 2023
Penyelaras (Program Pentadbiran Islam), Fakulti Pengajian Kontemporari Islam01 Jun 202031 May 2021
Ketua Unit (Latihan Industri), Pejabat Naib Canselor01 Jan 200601 Jan 2008