DR. NORMALA BINTI RAHIM

DR. NORMALA BINTI RAHIM ialah seorang PENYELARAS di FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN.
Teacher: Normala Rahim