DR. NORMALA BINTI RAHIM

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/normalarahim@unisza.edu.my/

DR. NORMALA BINTI RAHIM
FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN
UniSZA@2008-09-01

Academic Background


IJAZAH DOKTOR FALSAFAH DALAM BIDANG TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2020.
SARJANA TEKNOLOGI MAKLUMAT, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2012.
SARJANA MUDA FOTOGRAFI, Universiti Teknologi Mara, Cawangan Shah Alam,2008.
DIPLOMA FOTOGRAFI & PENGIMEJAN KREATIF, Universiti Teknologi Mara, Cawangan Shah Alam,2006.

Positions


Penyelaras (Penyelaras Teknologi Pendidikan), Fakulti Informatik & Komputeran01 May 202130 Apr 2023
Penyelaras (Penyelaras Teknologi Pendidikan), Fakulti Informatik & Komputeran01 May 202130 Apr 2023
Penyelaras (Program Diploma Teknologi Maklumat (Multimedia)), Fakulti Informatik & Komputeran15 Aug 202014 Aug 2021