PROF. MADYA DR. SHARIFAH NORSHAH BANI BT SYED BIDIN

PROF. MADYA DR. SHARIFAH NORSHAH BANI BT SYED BIDIN ialah seorang PROFESOR MADYA di FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM.