PROF. MADYA DR. WAN ROHANI BINTI WAN TAIB

PROF. MADYA DR. WAN ROHANI BINTI WAN TAIB ialah seorang PENSYARAH UNIVERSITI (PROFESOR MADYA) di FAKULTI SAINS KESIHATAN.