PROF. MADYA DR. WAN ROHANI BINTI WAN TAIB

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/wanrohani@unisza.edu.my/

Academic Background


PHD GENETIK MANUSIA, Otago University, New Zealand,2010.
SARJANA GENETIK MANUSIA/PERUBATAN, Universiti Sains Malaysia,2005.
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS BIO PERUBATAN, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,1998.
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKAMAL PERUBATAN, Universiti Sains Malaysia,1995.

Positions


Dekan (Dekan Fsk), Fakulti Sains Kesihatan01 Jan 202331 Dec 2025
Timbalan Dekan (Penyelidikan Dan Pembangunan Fsk), Fakulti Sains Kesihatan16 Apr 202015 Apr 2022
Penyelaras (Siswazah Fsk), Fakulti Sains Kesihatan01 May 201915 Apr 2020
Penyelaras (Akademik), Institut Pembangunan [Kesihatan] Masyarakat01 Jan 201814 Aug 2018
Felo Penyelidik (Pembangunan Kesihatan Masyarakat), Fakulti Sains Kesihatan15 Aug 201614 Aug 2018
Timbalan Pengarah (Akademik & Hal Ehwal Pelajar), Pusat Asasi Sains & Perubatan UniSZA01 Oct 201430 Sep 2016