PROF. MADYA TS. DR. FATMA SUSILAWATI BINTI MOHAMAD

PROF. MADYA TS. DR. FATMA SUSILAWATI BINTI MOHAMAD ialah seorang PROFESOR MADYA di FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN.