PROF. MADYA TS. DR. FATMA SUSILAWATI BINTI MOHAMAD

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/fatma@unisza.edu.my/

Academic Background


PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI TEKNOLOGIS PROFESIONAL (INFORMATION AND COMPUTING TECHNOLOGY), Lembaga Teknologis Malaysia,2019.
PHD SAINS KOMPUTER, Universiti Teknologi Malaysia (Kuala Lumpur),2012.
SARJANA SAINS KOMPUTER, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2004.
SARJANA MUDA INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT, Universiti Of Tulsa, Oklahama,1997.

Positions


Timbalan Pengarah (Timbalan Pengarah Inspire), Institut Penyelidikan Produk & Ketamadunan Melayu Islam01 May 202330 Apr 2024
Timbalan Pengarah (Inspire), Institut Penyelidikan Produk & Ketamadunan Melayu Islam01 May 202030 Apr 2022
Timbalan Dekan, Pusat Pengajian Siswazah01 Feb 201831 Jan 2019
Timbalan Dekan, Pusat Pengajian Siswazah01 Feb 201731 Jan 2018
Timbalan Dekan, Pusat Pengajian Siswazah01 Feb 201621 Feb 2017
Timbalan Dekan, Pusat Pengajian Siswazah01 Feb 201431 Jan 2016
Timbalan Dekan (Akademik Dan Siswazah), Fakulti Informatik & Komputeran01 Aug 201301 Jan 2014
Ketua (Unit It), Pejabat Naib Canselor01 Jan 200101 Jan 2002