NAZIRAH BINTI ABD HAMID

NAZIRAH BINTI ABD HAMID ialah seorang PENSYARAH UNIVERSITI di FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN.