NAZIRAH BINTI ABD HAMID

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/nazirah@unisza.edu.my/

Academic Background


IJAZAH DOKTOR FALSAFAH KESELAMATAN MAKLUMAT, Universiti Teknikal Malaysia (Utem),2023.
SARJANA SAINS KOMPUTER(KESELAMATAN MAKLUMAT), Universiti Teknologi Malaysia (Kuala Lumpur),2011.
SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT, Universiti Utara Malaysia,2004.

Positions