FARHANIN BINTI ABDULLAH ASUHAIMI

FARHANIN BINTI ABDULLAH ASUHAIMI ialah seorang PENSYARAH UNIVERSITI di FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA.