FARHANIN BINTI ABDULLAH ASUHAIMI

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/farhanin@unisza.edu.my/

Academic Background


SARJANA UNDANG-UNDANG PERBANKAN, Universiti Islam Antarabangsa,2011.
SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG, Universiti Islam Antarabangsa,2008.
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,2001.

Positions


Penyelaras (Penyelaras Program Diploma Dan Ijazah Sarjana Muda Undang-undang), Fakulti Undang-Undang & Hubungan Antarabangsa17 Oct 202116 Jan 2024