DR. NORHASLIZA BINTI GHAPA

DR. NORHASLIZA BINTI GHAPA ialah seorang PENSYARAH UNIVERSITI di FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA.