DR. NORHASLIZA BINTI GHAPA

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/haslizaghapa@unisza.edu.my/

Academic Background


IJAZAH DOKTOR FALSAFAH BIDANG UNDANG-UNDANG, Leeds University, Leeds, Uk,2019.
SARJANA UNDANG-UNDANG, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2011.
IJAZAH SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG, Universiti Islam Antarabangsa,2008.

Positions


Timbalan Dekan (Penyelidikan Dan Pembangunan), Fakulti Undang-Undang & Hubungan Antarabangsa01 Nov 202331 Oct 2025
Ketua Pusat Pengajian (Kpp Jabatan Undang-undang), Fakulti Undang-Undang & Hubungan Antarabangsa01 Nov 202131 Oct 2023
Penyelaras (Syarahan Akademik ), Fakulti Undang-Undang & Hubungan Antarabangsa01 Feb 202031 Jan 2021