Topic Name Description
Kreativiti dan Inovasi Folder Lampiran 1
  • Pembangunan Garis Panduan PTG Pusat Pengajian Teras 2020
  • Slides Rasmi Pembentangan PTG PPT 2020
File Lampiran 2: DCI

Nota

File Lampiran 3: Jadual Pentaksiran Semasa COVID-19

Covid

Folder Lampiran 4.1: Contoh Slides Powerpoint beraudio (Muatnaik di KeLIP)

Meningkatkan kefahaman pelajar melalui penerangan yang diberikan bagi setiap slide

File Lampiran 4.2: Contoh Bahan Pengajaran (Via Telegram)

Menggunakan group telegram untuk memuatnaik bahan pengajaran bagi membantu pelajar bermasalah

File Lampiran 4.3: Medium PdP Alternatif via Telegram

Ruang menangani masalah capaian internet yang dihadapi oleh sebahagian pelajar.

File Lampiran 4.4: Nota Kuliah Minggu 9

Nota

File Lampiran 4.5: Perkongsian Sildes dan Dokumen dari Jabatan Mufti Terengganu
File Lampiran 5: CQI Ifta' wa Fatwa

Memperlihatkan kualiti pencapaian pelajar secara keseluruhan adalah meningkat.

File Contoh laporan refleksi tugasan pelajar

Menunjukkan pelajar teruja dengan tugasan diberi, komitmen dalam menyempurnakannya dan beroleh manfaat darinya.

Penambahbaikan PdP dan Pembangunan Profesional File Lampiran 1: Contoh Kompilasi Kertas Refleksi Projek PdP
Folder Contoh Laporan Perincian CQI Kursus
File Maklumat Pembangunan Profesional (CV-ADAMS)
Kesarjanaan dalam Pengajaran/Penyeliaan dan Penilaian File Lampiran 1: CV - Diambil daripada ADAMS
File Lampiran 2: Senarai Pengiktirafan Kepimpinan Akademik

 Senarai pengiktirafan kepimpinan akademik yang ditarik daripada CV keseluruhan sepanjang karier sebagai pendidik dan pensyarah.