DR. NAJMIAH BINTI OMAR

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/najmiah@unisza.edu.my/

Academic Background


IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (Ph.D) AL-QURAN DAN TAFSIR, Universiti Malaya,2017.
SARJANA PENGAJIAN ISLAM, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2004.
SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM, Universiti Ibnu Tofail, Kenitra, Morocco,1998.

Positions


Penyelaras (Program Ijazah Sarjana Muda Al-quran Dan Al-sunnah (Qiraat) Dengan Kepujian, Pusat Pengajian Al-quran Dan Al-sunnah , Fki), Fakulti Pengajian Kontemporari Islam01 Jun 202131 May 2023
Penyelaras (Program Akademik - Al-quran & Al-sunnah), Fakulti Pengajian Kontemporari Islam17 Oct 202116 Oct 2024
Penyelaras (Program Diploma Al-quran Dan Al-sunnah), Fakulti Pengajian Kontemporari Islam01 Oct 201801 Oct 2019