DR. NURULUMI BINTI AHMAD

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/numiahmad@unisza.edu.my/

Academic Background


IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (FARSMASI), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2020.
MASTER OF MEDICINE (PAEDIATRICS), Universiti Sains Malaysia,2013.
BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY, Universiti Islam Antarabangsa,2005.

Positions


Timbalan Dekan (Hepa), Fakulti Farmasi01 May 202230 Apr 2024
Penyelaras (Penyelaras Akademia-industri Dan Keusahawanan), Fakulti Farmasi01 May 202130 Apr 2023
Ketua (Disiplin Farmasi Klinikal), Fakulti Farmasi01 Aug 202116 Feb 2022