ASLINDA BINTI JAMIL

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/aslindajamil@unisza.edu.my/

Academic Background


SARJANA FARMASI KLINIKAL, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2010.
SARJANA MUDA FARMASI DENGAN KEPUJIAN, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,1996.

Positions


Penyelaras (Program Akademik - Ijazah Sarjana Muda Farmasi Dengan Kepujian), Fakulti Farmasi17 Oct 202116 Oct 2024