RAJA HASYIFAH BINTI RAJA BONGSU

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/rajahasyifah@unisza.edu.my/

Academic Background


SARJANA SAINS KOMPUTER, Universiti Putra Malaysia,2010.
SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2008.
SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,2004.
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,2002.

Positions


Penyelaras (Penyelaras Industri-akademia Dan Keusahawanan), Fakulti Informatik & Komputeran16 Oct 202215 Oct 2024
Penyelaras (Penyelaras Program Akademik), Fakulti Informatik & Komputeran17 Oct 202131 Jan 2024