DR. SITI SABARIAH BINTI ABAS

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/sabariahabas@unisza.edu.my/

Academic Background


Ijazah Doktor Falsafah, Universiti Sains Malaysia,2017.
SARJANA SAINS (STATISTIK), Universiti Sains Malaysia,2010.
SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (STATISTIK GUNAAN), Universiti Sains Malaysia,2009.
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,2004.
PENILAIAN MENENGAH RENDAH, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,2002.

Positions


Ketua Pusat Pengajian (Teknolgi Maklumat, Fik), Fakulti Informatik & Komputeran01 Jan 202131 Dec 2022
Penyelaras (Jaminan Kualiti & E-pembelajaran ), Fakulti Informatik & Komputeran01 Feb 202031 Dec 2020
Penyelaras (Jaminan Kualiti Dan E-pembelajaran), Fakulti Informatik & Komputeran01 Feb 201831 Jan 2020