DR. HEZZRIN BINTI MOHD PAUZI

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/hezzrinpauzi@unisza.edu.my/

Academic Background


PHD ( Sains Sosial ), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2019.
SARJANA DASAR & PERANCANGAN SOSIAL, Universiti Malaya,2013.
SARJANA MUDA PENG.(POLISI & SEKITARAN SOSIA, Universiti Malaysia Terengganu,2008.
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,2002.

Positions


Penyelaras (Penyelaras Jaminan Kulaiti E-pembelajaran), Fakulti Sains Sosial Gunaan01 Feb 202231 Jan 2023
Penyelaras (Jaminan Kualiti Dan E-pembelajaran), Fakulti Sains Sosial Gunaan01 Feb 202031 Jan 2022