PROF. MADYA DR. WAN MOHD KHAIRUL FIRDAUS BIN WAN KHAIRULDIN

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/wanfirdaus@unisza.edu.my/

Academic Background


PHD KAEDAH PENYELIDIKAN ISLAM, Universiti Sains Malaysia,2014.
SARJANA SYARIAH (FATWA AL-FIQH DAN USUL), Universiti Malaya,2011.
SARJANA MUDA SYARIAH (FIQH WAUSUL), Al Al-bayt University, Jordan,2009.

Positions


Penyelaras (Siswazah Inspire), Institut Penyelidikan Produk & Ketamadunan Melayu Islam01 Jun 201931 May 2021
Felo Penyelidik, Institut Penyelidikan Produk & Ketamadunan Melayu Islam01 Feb 201831 Jan 2020
Penyelaras (Data Dan Latihan Industri), Fakulti Pengajian Kontemporari Islam01 Dec 201430 Nov 2016