DR. MOHD HASRUL BIN SHUHARI

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/hasrulshuhari@unisza.edu.my/

Academic Background


PHD AKIDAH, Universiti Malaya,2014.
IJAZAH SARJANA MUDA USULUDDIN, Universiti Malaya,2008.
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,2002.

Positions