PROF. MADYA DR. MOHD FADZIL BIN ABDUL KADIR

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/fadzil@unisza.edu.my/

Academic Background


PHD IMAGE PROCESSING, Mie University, Japan,2012.
SARJANA TEKNOLOGI MAKLUMAT, Universiti Utara Malaysia,2004.
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN, Mie University, Japan,2000.

Positions


Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), Fakulti Informatik & Komputeran01 Sep 201931 Aug 2021
Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), Fakulti Informatik & Komputeran01 Sep 201831 Aug 2019
Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), Fakulti Informatik & Komputeran01 Sep 201731 Aug 2018
Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), Fakulti Informatik & Komputeran01 Sep 201631 Aug 2016
Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), Fakulti Informatik & Komputeran01 Sep 201531 Aug 2016
Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), Fakulti Informatik & Komputeran01 Sep 201331 Aug 2015