DR. AZRUL AMRI BIN JAMAL

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/azrulamri@unisza.edu.my/

Academic Background


Ijazah Doktor Falsafah IT, Bangor University,2016.
Ijazah Sarjana Kejuruteraan Elektronik Dan Komputer, Takushoku University, Japan,2007.
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer, Takushoku University, Japan,2004.

Positions


Timbalan Pengarah (Seksyen Jaringan Masyarakat Dan Seksyen Keusahawanan), Pusat Alumni, Keusahawanan & Jaringan Masyarakat01 May 201930 Apr 2021
Timbalan Pengarah, Pusat Jaringan Industri & Masyarakat16 Jan 201830 Apr 2019
Penyelaras (Jaminan Kualiti), Fakulti Informatik & Komputeran16 Feb 201615 Feb 2018