PROF. DR. NORIZAN BINTI ABDUL GHANI

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/norizabd@unisza.edu.my/

Academic Background


PHD PEMBANGUNAN DAN KOMUNITI, Kolej Universiti Sains Dan Teknologi Malaysia (Kustem),2004.
SARJANA WANITA DALAM PEMBANGUNAN, Aberdeen University, Scotland,1993.
SARJANA MUDA SEJARAH, Universiti Malaya,1984.

Positions


Dekan, Fakulti Sains Sosial Gunaan01 Jan 202031 Dec 2022
Pengarah (Pusat Pengajian Teras), Pusat Pengajian Teras01 Apr 201931 Mar 2021
Pengarah (Pusat Pengajian Teras), Fakulti Sains Sosial Gunaan01 Apr 201931 Mar 2021
Timbalan Dekan (Akademik Dan Siswazah ), Fakulti Sains Sosial Gunaan01 Jan 201823 Dec 2018
Timbalan Dekan (Akademik Dan Siswazah ), Fakulti Sains Sosial Gunaan01 Jan 201831 Dec 2019
Timbalan Dekan (Akademik & Siswazah), Fakulti Sains Sosial Gunaan01 Sep 201631 Aug 2018
Timbalan Pengarah (Penyelidikan & Penerbitan), Pusat Pengurusan Penyelidikan Inovasi & Pengkomersilan01 Jul 201330 Jun 2015