FATIMAH BINTI GHAZALI

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/fatimah@unisza.edu.my/

Academic Background


CERTIFIED TESTER, FOUNDATION LEVEL (CTFL), Tidak Dinyatakan,2013.
SARJANA SAINS KOMPUTER, Universiti Putra Malaysia,2005.
IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,1999.
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT, Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (Kusza),1997.

Positions


Penyelaras (Bahagian Epembelajaran ), Pusat Kualiti Akademik & E- Pembelajaran01 May 201430 Apr 2016