DR. WEE BEE SUAN

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/beesuan@unisza.edu.my/

Academic Background


CERFICATE OF ACHIEVMENT (GOOD CLINICAL PRACTICE), Tidak Berkenaan,2019.
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (PEMAKANAN), Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur,2017.
IJAZAH SARJANA SAINS KESIHATAN (PEMAKANAN), Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur,2011.
SARJANA MUDA SAINS P'MKNAN & K'SHTAN KOMNTI, Universiti Putra Malaysia,1999.

Positions


Ketua Pusat Pengajian (Sains Pemakanan & Dietetik), Fakulti Sains Kesihatan01 Jan 202031 Dec 2020
Ketua Pusat Pengajian (Pemakanan Dan Dietetik), Fakulti Sains Kesihatan01 Jan 201831 Dec 2019