DR. NORHAYATI BINTI ABD. HADI

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/norhayatihadi@unisza.edu.my/

Academic Background


Ljazah Doktor Falsafah Dalam Sains Makanan, Universiti Malaysia Terengganu,2019.
MASTER OF CLINICAL NUTRITION, Universiti Putra Malaysia,2006.
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS MAKANAN, Kolej Universiti Sains Dan Teknologi Malaysia (Kustem),2003.

Positions


Penyelaras (Jaminan Kualiti & E-pembelajaran), Fakulti Sains Kesihatan09 Jan 202008 Jan 2022