DR. MOHAMAD HAFIS BIN AMAT SIMIN

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/mohamadhafis@unisza.edu.my/

Academic Background


IJAZAH DOKTOR FALSAFAH DALAM BIDANG SAINS SOSIAL, Universiti Sultan Zainal Abidin (Unisza),2020.
SARJANA SAINS POLITIK, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2010.
SARJANA MUDA SAINS POLITIK, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2008.
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,2002.

Positions


Timbalan Dekan (Penyelidikan Dan Pembangunan), Fakulti Sains Sosial Gunaan16 Sep 202115 Sep 2023
Ketua Pusat Pengajian (Pusat Pengajian Antropologi & Dakwah), Fakulti Sains Sosial Gunaan01 Jan 201828 Feb 2018
Ketua Pusat Pengajian, Fakulti Sains Sosial Gunaan02 Sep 201831 Jan 2020
Penyelaras (Data Dan Latihan Industri), Fakulti Sains Sosial Gunaan16 Apr 201801 Sep 2018
Ketua Pusat Pengajian (Pusat Pengajian Antropologi & Dakwah), Fakulti Sains Sosial Gunaan01 Jan 201731 Dec 2017
Ketua Pusat Pengajian (Pusat Pengajian Antropologi & Dakwah), Fakulti Sains Sosial Gunaan01 Jan 201531 Dec 2016