DR. SHUHAIDA HANIM BINTI MOHAMAD SUHANE

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/shuhaida@unisza.edu.my/

Academic Background


IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2022.
SARJANA PENGAJIAN BAHASA ARAB, Universiti Islam Antarabangsa,2010.
SARJANA MUDA BAHASA ARAB & SASTERA, Al-azhar University, Egypt,2004.

Positions


Penyelaras (Pelantikan Penyelaras Jaminan Kualiti Dan E-pembelajaran), Fakulti Bahasa Dan Komunikasi01 Jul 202230 Jun 2024
Penyelaras (Peperiksaan Pusat Pengajian Bahasa Arab), Fakulti Bahasa Dan Komunikasi01 Aug 202031 Dec 2022