DR. HAMIDAH BINTI OTHMAN

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/hamidah@unisza.edu.my/

Academic Background


IJAZAH DOKTOR FALSAFAH KEJURURAWATAN, Universiti Islam Antarabangsa,2022.
SARJANA SAINS KEJURURAWATAN, Universiti Malaya,2013.
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURURAWATAN, Universiti Malaya,2007.
DIPLOMA SAINS KEJURURAWATAN, Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (Kusza),1999.

Positions


Penyelia (Penyeliaan Klinikal Pelajar), Fakulti Perubatan12 Mar 202307 Sep 2023
Penyelia (Penyeliaan Klinikal Pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains Kejururawatan), Fakulti Perubatan02 Apr 202307 Sep 2023
Ketua Pusat Pengajian (Pusat Pengajian Sains Kejururawatan), Fakulti Perubatan16 Sep 202315 Sep 2025
Penyelaras (Program Akademik - Kejururawatan), Fakulti Perubatan17 Oct 202116 Oct 2024
Ketua Pusat Pengajian (Sains Kejururawatan ), Fakulti Perubatan01 Feb 201531 Jan 2017
Ketua Pusat Pengajian (Sains Kejururawatan ), Fakulti Perubatan01 Jul 201330 Jun 2015