DR. AINI FATIHAH BINTI ROSLAM

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/ainifatihahroslam@unisza.edu.my/

Academic Background


IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (PENGAJIAN STRATEGI DAN KESELAMATAN), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2022.
IJAZAH SARJANA SAINS SOSIAL (ANALISIS STRATEGI DAN KESELAMATAN), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2012.
IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (HUBUNGAN ANTARABANGSA), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2010.
SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM), Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,2005.
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM), Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,2003.

Positions


Ketua Pusat Pengajian (Ketua Pusat Pengajian Hubungan Antarabangsa), Fakulti Undang-Undang & Hubungan Antarabangsa01 Apr 202331 Mar 2026
Penyelaras (Penyelaras Program Akademik), Fakulti Undang-Undang & Hubungan Antarabangsa24 Nov 202224 Nov 2024