DR. SITI ZANARIAH BINTI YUSOFF

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/zanariahyusoff@unisza.edu.my/

Academic Background


Ijazah Doktor Falsafah (Pengurusan Perkhidmatan Islam), Universiti Sains Malaysia,2020.
IJAZAH SARJANA KOMUNIKASI KEMANUSIAAN, Universiti Putra Malaysia,2014.
IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI, Universiti Putra Malaysia,2010.
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,2005.

Positions


Penyelaras (Penyelaras Jaminan Kualiti Dan E-pembelajaran), Fakulti Bahasa Dan Komunikasi01 Nov 201931 Dec 2021