DR. MOHD FARADI BIN MOHAMED GHAZALI

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/faradighazali@unisza.edu.my/

Academic Background


IJAZAH DOKTOR FALSAFAH DALAM BIDANG PENGAJIAN WARISAN, Universiti Malaysia Kelantan,2022.
IS SASTERA (KESUSASTERAAN MELAYU), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2012.
ISM SASTERA (PERSURATAN MELAYU), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2010.
SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,2007.
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,2003.

Positions


Ketua Jabatan (Pusat Pengajian Bahasa Moden Dan Komunikasi), Fakulti Bahasa Dan Komunikasi22 Mar 202221 Mar 2024
Penyelaras (Ajk Akademik Fakulti Bahasa Dan Komunikasi), Fakulti Bahasa Dan Komunikasi22 Mar 202221 Mar 2024
Ketua Pusat Pengajian (Pusat Pengajian Bahasa Moden Dan Komunikasi), Fakulti Bahasa Dan Komunikasi22 Mar 202221 Mar 2024
Penyelaras (Pengajar Program Pengajian Akademik, Fbk (Bmc 10203 & Bmi 10703))), Fakulti Bahasa Dan Komunikasi15 Jul 202215 Jan 2023
Penyelaras (Pengajar Program Pengajian Akademik, Fbk (Mpu 31072)), Fakulti Bahasa Dan Komunikasi10 Oct 202130 May 2022