DR. NUR HAYATI BINTI JASMIN

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/nurhayatijasmin@unisza.edu.my/

Academic Background


IJAZAH DOKTOR FALSAFAH DALAM BIDANG CARDIOVASCULAR IMAGING, University College London, Uk,2020.
IJAZAH SARJANA DALAM BIDANG BIOIMAGING SCIENCES, Imperial College London, Uk,2015.
IJAZAH SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN), Universiti Teknologi Mara, Cawangan Shah Alam,2013.
DIPLOMA PENGIMEJAN PERUBATAN, Universiti Teknologi Mara, Cawangan Shah Alam,2009.
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,2007.

Positions


Penyelaras (Inovasi Akademik Comae-i), Pusat Pengurusan Kecemerlangan & Inovasi Akademik16 Oct 202315 Oct 2025
Penyelaras (Program Akademik Unisza), Fakulti Sains Kesihatan17 Oct 202116 Oct 2024