TS. DR. YEW BEEN SEOK

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/bseokyew@unisza.edu.my/

PROF. MADYA TS. DR. YEW BEEN SEOK
FAKULTI REKA BENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI
UniSZA@2014-02-03

Academic Background


PHD KEJURUTERAAN KOMPUTER, Universiti Malaysia Perlis (Unimap),2013.
KEJURUTERAAN SISTEM ELEKTRIK, Universiti Malaysia Perlis (Unimap),2009.
SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,2004.
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,2002.

Positions


Ketua (Program Sarjana Manufacturing And Processing (Kod Nec 540)), Fakulti Reka Bentuk Inovatif Dan Teknologi01 Jan 202131 Dec 2022
Timbalan Dekan (Penyelidikan Dan Pembangunan), Fakulti Reka Bentuk Inovatif Dan Teknologi01 Jul 201930 Jun 2021
Penyelaras (Jaminan Kualiti Dan E-pembelajaran), Fakulti Reka Bentuk Inovatif Dan Teknologi01 Oct 201730 Sep 2018
Penyelaras (Jaminan Kualiti Dan Epembelajaran), Fakulti Reka Bentuk Inovatif Dan Teknologi01 Oct 201530 Sep 2017