DR. ANUAR BIN MD.ZAIN

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/anuarz@unisza.edu.my/

DR. ANUAR BIN MD.ZAIN
FAKULTI SAINS KESIHATAN
UniSZA@2008-04-01

Academic Background


PHD FISIOLOGI PERUBATAN, Universiti Sultan Zainal Abidin (Unisza),2016.
SARJANA FISIOLOGI PERUBATAN, Universiti Sains Malaysia,2007.
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS BIO PERUBATAN, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2002.

Positions


Ketua Pusat Pengajian (Bioperubatan), Fakulti Sains Kesihatan16 Jul 202015 Jul 2022
Ketua Pusat Pengajian (Bioperubatan), Fakulti Sains Kesihatan16 Dec 201816 Dec 2018
Timbalan Pengarah (Pembangunan Akademik), Pusat Kualiti Akademik & E- Pembelajaran01 May 201715 Apr 2018
Timbalan Dekan (Akademik & Siswazah), Fakulti Sains Kesihatan01 Dec 201630 Nov 2018
Timbalan Dekan (Akademik & Siswazah), Fakulti Sains Kesihatan01 Dec 201630 Mar 2017